Bisericile din Cetate

Platoul Breite este un ecosistem protejat de lege, din vecinătatea oraşului Sighişoara, aflat la mică altitudine: între 450m si 570m. Platoul este, în fapt, cea mai mare pajişte cu stejari şi goruni multiseculari din Europa central-estică. Interesant este faptul că primele documente în care se făcea referire la acest “platou” datează din anul 1583 şi au aparţinut cancelariei principelui Stefan Bathory.

De ce este considerat astăzi un ecosistem unic în Europa? Pentru că în Rezervaţia Breite există peste 600 de arbori cu vârste între 350 şi 450 de ani, printre care şi câteva exemplare care au atins venerabila vârstă de 800 de ani. La umbra lor trăiesc 40 de specii de gândaci (unele dintre ele fiind pe cale de dispariţie în zona de vest a Europei) şi peste 270 de specii de fluturi de zi şi de noapte descoperite în urmă cu şase ani de cercetătorul Kuno Martini, multe dintre ele protejate la nivel internaţional. Izvoraşul cu burtă galbenă, o specie protejată de broască, trăieşte nestingherit în rezervaţia de la Sighişoara, alături de alte câteva specii de ciocănitori.